Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie informuje, że w dniu 27 listopada 2020r. Zarząd PFRON zatwierdził  procedury realizacji kolejnej edycji "Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2021r.". Program będzie realizowany w następujących obszarach:

 

  • obszar A - zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. O dofinansowanie  mogą ubiegać się zarządcy wielorodzinnych budynków. Wysokość dofinansowania w tym obszarze wynosi 35% kosztów, jednak nie więcej niż 165 000zł na 1 projekt;

 

  • obszar B - likwidacja barier architektonicznych w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy, w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Wysokość dofinansowania  w tym obszarze wynosi 35 % kosztów, jednak nie więcej niż 150 000 zł;

 

  • obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON w tym obszarze wynosi 70 % kosztów, jednak nie więcej niż do 34 000 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby zatrudnionej na tym stanowisku;

 

  • obszar D - likwidacja barier transportowych. O dofinansowanie zakupu lub przystosowania pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych, ze środków PFRON mogą ubiegać się (składać projekty):

    

    • 1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy i powiaty (60% wartości zakupu),

    

   • 2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej (70% wartości zakupu).

     

    • Wysokość dofinansowania w 60% i 70% nie może przekroczyć:

      

      • a) 105 000 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej "mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

      

      • b) 80 000zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej "mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

      

      • c) 270 000 zł dla autobusów.

 

  • obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji lub integracji osób niepełnosprawnych. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 25% wkładu, jednak nie więcej niż do 15 000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu. Wnioski w tyn obszarze mogą składać samorządy i organizacje pozarządowe.

 

  • obszar F - do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15 000zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 160 000zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

 

Jednocześnie informujemy, że szczegóły dotyczące procedur programu oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie www.pfron.org.pl , a projekty należy składać w siedzibie Miejskiego Zespołu przy ulicy Prostej 23A, pokój nr 6. Termin składania projektów w obszarach B, C, D i F od 5 stycznia do 15 lutego 2021 roku. Osoba odpowiedzialna za realizację programu: Ewa Mioduszewska - Rodak, tel.89 535 25 59. Natomiast wnioski dotyczące obszaru A i obszaru E przyjmowane są w sposób ciągły i  należy je składać do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PFRON.


 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 13 grudzień 2019 14:16 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 styczeń 2020 12:44 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 styczeń 2020 12:45 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 styczeń 2020 12:49 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 styczeń 2020 17:03 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 styczeń 2020 17:09 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 styczeń 2020 17:12 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 styczeń 2020 17:59 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 styczeń 2021 10:35 Foks Magdalena
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 styczeń 2021 10:37 Foks Magdalena